Izlet "Jagodica" i "Vrapčića" u NP Krka

Objavljeno u Novosti

Djeca iz odgojnih skupina "Vrapčići" i "Jagodice" su 9. lipnja išli na izlet na područje Stinice u NP Krka (Lugareva kuća).

Sudjelovali su u poučnoj i zanimljivoj šumskoj radionici koja je završila poligonom od prirodnih materijala kroz koji su prolazili poput malih vukova. Dobili su prigodne darove i potvrdu za male čuvare šume.

Djeca su uživala u zvukovima, mirisima i ljepotama prirode.

Održana terenska vježba "Evakuacija uslijed potresa školskih i predškolskih ustanova - Drniš 2021."

Objavljeno u Novosti

Dana 17. lipnja 2021. održana je terenska vježba civilne zaštite koju organizira i provodi Služba civilne zaštite Šibenik u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Grada Drniša i ustanovama predškolskog i školskog sustava Drniša.

Cilj vježbe je bio provjeriti djelovanje djelatnika dječjeg vrtića, odgovornih osoba u ustanovi i djece kod potresa. Vježba je organizirana temeljem Naputka Ministarstva znanosti i obrazovanja iz veljače 2021.godine.

Pratite nas na Facebook-u i Twitter-u!